Plavecký bazén
0

Provozní doba, ceník, návštěvní řád

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA – pondělí 14.00 – 16.00 │ 19.00 – 21.00; úterý 13.00 – 15.00 │ 19.00 – 21.00; středa 13.00 – 15.00 │ 18.00 – 21.00

 


Plavecký bazén uzavřen, probíhá letní odstávka. 

Děkujeme za přízeň a těšíme se na nadcházející sezónu. 

 

Přijímáme platební karty, dále také Benefit Card, FlexiPass Card, karty Multisport, karty Activepass


 

 


 

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA

pondělí    14.00 – 16.00 │ 19.00 – 21.00
úterý        13.00 – 15.00 │ 19.00 – 21.00
středa      13.00 – 15.00 │ 18.00 – 21.00
čtvrtek     13.00 – 15.00 │ 19.00 – 21.00
pátek       12.00 – 20.00
sobota     12.00 – 20.00
neděle     10.00 – 20.00

Časová tolerance: 20 minut – neplatí po ukončení provozní doby

Vstup dětí do 10ti let pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.

Pokladna 476 111 043

Plavčíkárna/výuka  778 411 224

Strojovna 777 360 347 

MASÁŽE
Richard Mathaus – tel.: 605 865 542

SPECIÁLNÍ HODINY

Aquaerobik
pondělí     18.00 – 19.00

Plavání pro ženy
úterý         16.00 – 17.00

Plavání pro seniory
úterý         12.00 – 13.00

Ranní plavání
pondělí      6.00 – 7.30
středa        6.00 – 7.30
pátek         6.00 – 7.30 – vyhrazené dráhy

Kurz zdokonalovacího plavání
úterý       15.00 – 16.00
středa     15.00 – 16.00
čtvrtek    15.00 – 16.00


 

Ceník vstupného

BĚŽNÉ VSTUPNÉ
DĚTI (do 5 let)                             zdarma

DĚTI (do 15 let)
jednorázové vstupné               35 Kč/1 hod.
zvýhodněné vstupné               50 Kč/2 hod.
permanentní vstupné           300 Kč/10 hod.

DOSPĚLÍ (od 15 let)
jednorázové vstupné               50 Kč/1 hod.
zvýhodněné vstupné               70 Kč/2 hod.
permanentní vstupné           450 Kč/10 hod.
permanentní vstupné           850 Kč/20 hod.

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

ZTP, ZTP/P děti do 15 let         10 Kč/1 hod.
ZTP, ZTP/P dospělí                   30 Kč/1 hod.
ZTP/P doprovod                        30 Kč/1 hod.

SENIOŘI

jednorázové vstupné              40 Kč/1 hod.
zvýhodněné vstupné              50 Kč/2 hod.
permanentní vstupné          400 Kč/10 hod.

AQUA AEROBIK

jednorázové vstupné              80 Kč/1 hod.
permanentní vstupné          650 Kč/10 hod.

RODINNÉ VSTUPNÉ
DĚTI (do 5 let)                                zdarma

DĚTI (do 15 let, max. 4 děti)
jednorázové vstupné                   25 Kč/1 hod./1 dítě
zvýhodněné vstupné                   40 Kč/2 hod./1 dítě

DOSPĚLÍ v doprovodu platících dětí
(max. 2 osoby)
jednorázové vstupné                   40 Kč/1 hod./1 os.
zvýhodněné vstupné                   60 Kč/2 hod./1 os.

KURZY ZDOKONALOVACÍHO PLAVÁNÍ

děti 4-15 let                                800 Kč/10 hodin

PRONÁJEM BAZÉNU            1 200 Kč/1 hod.

záloha na zámek 50 Kč

 

Permanentní vstupné je platné 1 rok od data zakoupení.

 

časová tolerance:
20 minut – neplatí po ukončení provozní doby

 


 

Návštěvní řád pro provoz plaveckého bazénu v Litvínově

 1. Bazén v dopoledních hodinách slouží pro žáky a studenty škol v rámci výuky tělesné výchovy, v odpoledních a večerních hodinách, o sobotách a nedělích pro občany města a organizace dle Provozního rádu.
 2. Používání bazénu pro občany je dovoleno pouze v provozní době na platnou vstupenku. Vstupem do prostorů bazénu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu.
 3. Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevné pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do věku 1 roku. Dále je možno odepřít návštěvu osobám, jejichž přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu, čistotu a osobám nerespektujícím mravní a společenské zásady.
 4. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze za doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný.
 5. Od 20.00 hod. děti pouze v doprovodu rodičů.
 6. NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN PŘED VSTUPEM DO BAZÉNU POUŽÍT WC A DŮKLADNĚ SE OMÝT MÝDLEM BEZ PLAVEK V PROSTORÁCH SPRCH.
 7. Svévolné poškození vybavení bazénu hradí návštěvník.
 8. Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením Návštěvního řádu nebere správa bazénu odpovědnost.
 9. Doba pobytu začíná vydáním vstupenky v pokladně a končí vrácením zálohy na klíč. Za každou započatou hodinu zaplatí návštěvník celé hodinové vstupné.
 10. Za ztrátu klíče je návštěvník povinen zaplatit určenou náhradu.
 11. Přístup do šaten je uzavřen 30 min. před ukončením provozu. Provozní doba dle provozního řádu. Časová tolerance je 20 minut, neplatí po ukončení provozní doby.
 12. Při plné kapacitě bazénu jsou zaměstnanci povinni z bezpečnostních důvodů areál uzavřít.
 13. Před vstupem do šatny si návštěvník zuje boty – uloží do igelitové tašky.
 14. Stížnosti a podněty vedoucímu, mistru plavčímu nebo zápis do knihy u šatnářek.
 15. Hry s míčem, používání potápěčských brýlí, ploutví a věže pouze se svolením mistra plavčího.
 16. První pomoc poskytuje mistr plavčí, v případě potřeby zavolá lékaře.
 17. Návštěvník je povinen uposlechnout pokyny zaměstnanců bazénu odpovědných za bezpečný provoz a dodržovat ustanovení Návštěvního řádu.
 18. Návštěvníkům a dětem od 1 roku z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v plavkách! V trenýrkách, bermudách, šortkách a jiných úborech je vstup do PB přísně zakázán!

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NA ODLOŽENÉ VĚCI

Provozovatel odpovídá za škodu na odložené věci ve smyslu §2945 Občanského zákoníku jen v případě, že byla odložena na místě k tomuto určenému, což je uzamčená skříňka. Za věci odložené se považují věci, které se dle charakteru provozu zpravidla odkládají. Plavecká škola – vlastní zámky. Místem určeným pro odkládání klenotů, peněz a dalších cenností určuje provozovatel skříňky u výdeje klíčů. Byla-li škoda způsobena nedbalostí návštěvníka, správa bazénu nenese v tomto případě žádnou odpovědnost.
Nalezené předměty odevzdá nálezce plavčíkovi nebo šatnářce, jsou zapsány do knihy nálezů.

V BAZÉNU JE ZAKÁZÁNO

Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí uklouznutí), vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu nebo na ně úmyslné stříkat, skákat do bazénu z podélných stran, provozovat míčové hry, volat o pomoc bez vážné příčiny. Znečišťovat prostory bazénu, vstupovat do bazénu bez umytí, chození v botách do šaten, vcházet do šaten a sprch druhého pohlaví, ve sprchách se sprchovat v plavkách, kouřit ve všech prostorách bazénu, močit a plivat do vody a na podlahu, používat skleněné předměty, holení, stříhání, praní, provádění očisty chodidel broušením apod., vodění psů a jiných zvířat, zákaz žvýkaček!

OBČERSTVENÍ

Bufet je součástí PB a slouží jeho návštěvníkům.
Při prodeji se musí respektovat hygienické a bezpečnostní předpisy.
Z bufetu nesmí být vynášeny skleněné nádoby do prostor PB ani alkohol. Nájemce musí dodržovat podmínky nájemní smlouvy.
Dodržovat zákaz kouření.

NÁVŠTĚVNÍKŮM DOPORUČUJEME

Pohybovat se opatrně, neboť v mokrých prostorách je nebezpečí uklouznutí.
Dodržovat čistotu, chovat se k sobě navzájem ohleduplně a přívětivě, čímž si zpříjemníte pobyt v PB.

Sdílet stránku můžete pomocí těchto internetových služeb:
 • googleplus
 • linkedin
 • tumblr
 • rss
 • pinterest
 • mail

Vloženo uživatelem: admin

Komentáře: 0

Vložit komentář

Chcete se podělit o Váš názor?
Pak vložte komentář!