Koupaliště
0

Provozní doba, ceník, návštěvní řád

Koupaliště je otevřeno každý rok od 1. června do 31.srpna a to denně od 9.00 – 19.00 hodin. Vstupné – děti do 6 let zdarma…

koupaliste

 

Provoz koupaliště ukončen. Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň a těšíme se na novou sezónu.

Aktuální informace o provozní době budou uvedeny na webových stránkách společnosti SPORTaS, s.r.o. a na facebookovém profilu společnosti.

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít koupaliště vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám či jiným závažným provozním důvodům. O tomto bude uveřejněna informace na webu.

 

 

 


Novinka v letošní sezóně

- permanentní vstupenky pro seniory 200 Kč / 5 vstupů

- možnost zakoupení sezonní permanentní vstupenky za 900 Kč  (Sezónní vstupné je vydáváno na jméno zákazníka včetně data narození. Vstupenka je platná po dobu aktuální koupací sezóny a to v provozních hodinách letního koupaliště. Při vstupu je obsluha oprávně požadovat předložení občanského průkazu či jiného dokladu. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál z důvodu nevhodných klimatických podmínek či závažných provozních důvodů. Nevyčerpané vstupné se nenahrazuje.) 


 

Ceník vstupného

DENNÍ  VSTUPNÉ

DĚTI (do 6 let)                                zdarma

DĚTI (6-15 let)                               40 Kč

Dospělí od 15 let                           60 Kč

Senioři                                            40 Kč

ZTP/P                                             30 Kč

ZTP/P doprovod                           30 Kč

 

RODINNÉ VSTUPNÉ

(platí pro dospělé s dětmi nad 6 let)

DĚTI (do 6 let)                                      zdarma

DĚTI (6-15 let, max. 4 děti)              30 Kč

Dospělí od 15 let (max. 2 osoby)     50 Kč

(dospělé osoby s dětmi o 6 let platí plné

vstupné dle ceníku)    

 

PERMANENTNÍ VSTUPNÉ

Děti 6-15 let                        160 Kč/5 vstupů

Dospělí od 15 let               240 Kč/5 vstupů

Senioři od 60 let               200 Kč/5 vstupů

Sezónní vstupné              900 Kč/sezóna

 

OSTATNÍ SLUŽBY

Aquazorbing                                   30 Kč/ 5 min.

Úschovné – jízdní kolo                 20 Kč/den

 

Půjčovné (lehátko, slunečník)     20 Kč/den

(záloha 100 Kč, platba v půjčovně)

 

Tobogán                                            zdarma

Ostatní vybavení                           zdarma

ODPOLEDNÍ  VSTUPNÉ od 15.30 hod.

DĚTI (do 6 let)                                zdarma

DĚTI (6-15 let)                               30 Kč

Dospělí od 15 let                           40 Kč

Senioři                                              30 Kč

ZTP/P                                                20 Kč

ZTP/P doprovod                            20 Kč

 

RODINNÉ VSTUPNÉ od 15.30 hod.

(platí pro dospělé s dětmi nad 6 let)

DĚTI (do 6 let)                                       zdarma

DĚTI (6-15 let, max. 4 děti)                20 Kč

Dospělí od 15 let (max. 2 osoby)     30 Kč

(dospělé osoby s dětmi o 6 let platí plné

vstupné dle ceníku)

 

 

Vstupenka je nepřenosná a platná pouze v den vydání.

 

Permanentní vstupné je platné pouze pro daný rok. 

 

Sezónní vstupné je vydáváno na jméno zákazníka včetně data narození. Vstupenka je platná po dobu aktuální koupací sezóny a to v provozních hodinách letního koupaliště. Při vstupu je obsluha oprávněna požadovat předložení občanského průkazu či jiného dokladu. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál z důvodu nevhodných klimatických podmínek či závažných provozních důvodů. Nevyčerpané vstupné se nenahrazuje. 

 

 


 

Návštěvní řád koupaliště

PROVOZNÍ DOBA: PO – NE 9.00 – 19.00 hodin

 1. Koupaliště otevřeno po dobu letní koupací sezóny, červen – září
 2. Vstup na koupaliště pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou. Vstupem do areálu koupaliště je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu a dbát pokynů zaměstnanců koupaliště.
 3. Dětem do 10-ti let je povolen vstup pouze za doprovodu osoby starší 18-ti let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný.
 4. Na koupaliště nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog. Dále je možno odepřít návštěvu osobám, jejichž přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu, čistotu a osobám nerespektujících mravní a společenské zásady.
 5. Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců. Za provedený přestupek může být předán příslušným bezpečnostním orgánům k potrestání.
 6. Svévolné poškození vybavení koupaliště hradí návštěvník.
 7. Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu, nebere provozovatel zodpovědnost.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 1. Peníze a cenné předměty se nedoporučují nosit na koupaliště, provozovatel neručí za jejich ztrátu.
 2. Svlékat nebo převlékat se, je dovoleno pouze v příslušných prostorách – převlékárnách.
 3. Plavky – z hygienických důvodů koupání povoleno pouze v plavkách, ne v bermudách, děti od 1 roku v plavečkách.
 4. Návštěvníci, kteří neumí plavat nebo plavou nedokonale, musí využívat prostory pro neplavce do hloubky 160 cm, plavčík je oprávněn je do těchto prostor odkázat.
 5. Skluzavky – klouže se v sedě a po jednom, nutno udržovat odstup. Přísný zákaz strkání, jízdy ve stoje, skákání ze skluzavky.
 6. Skoky do vody pouze na vyhrazených místech.
 7. Tobogán – návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny provozního řádu tobogánu.
 8. Dodržovat provozní dobu. Mimo stanovenou provozní dobu není dovoleno prodlévat na koupališti.
 9. První pomoc poskytuje mistr plavčí, při úrazu či jiné mimořádné události uvědomí každý návštěvník ihned plavčíka. Ten provede základní ošetření, v případě nutnosti přivolá první pomoc. Úraz bude zapsán do knihy úrazů.
 10. Lehátka, slunečníky, míče a jiné sportovní potřeby se půjčují za stanovený poplatek a zálohu. Škody nebo ztráty způsobeny vinou návštěvníka na zařízení koupaliště je povinen uhradit – návštěvník je osobně odpovědný za půjčené předměty.
 11. Předměty nalezené v areálu koupaliště odevzdá návštěvník plavčíkovi, kde budou zapsány do Knihy nálezů.
 12. Stížnosti a podněty možno zapsat do sešitu (plavčík) nebo řešit s vedením koupaliště.
 13. Brodítka – dodržovat povinnost projít brodítkem do čisté zóny. Denně se mechanicky čistí a desinfikují.
 14. Sprchy – používat k oplachu těla, bez použití sprchových šampónů a mýdla. Nepitná voda!

ZAKÁZÁNO

 • přísně zakázáno močit do vody
 • volat o pomoc bez vážné příčiny
 • nepřístojným chováním ohrožovat osobní bezpečnost dalších návštěvníků, dělat zbytečný hluk
 • vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do vody, skákat do vody kromě vyhrazených míst
 • hrát s tvrdými míči (kopanou, házenou apod.) kromě vyhrazených míst
 • znečišťovat vodu a ostatní prostory koupaliště, plivat do vody, odhazovat papíry a odpadky
 • kouřit v převlékárnách
 • vcházet do míst určených pro osoby druhého pohlaví
 • brát do areálu koupaliště skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 • koupat se v prádle, krátkých kalhotách
 • koupat a opalovat se bez plavek
 • vodit psy a jiná zvířata
 • plavat na lehátkách nebo člunech
 • používat brýle (mimo plaveckých) a potápěčskou výstroj
 • jezdit na kole v areálu koupaliště
 • jíst a kouřit v prostoru okolo bazénu
 • BOUŘKA – okamžitě opustit bazény. Koupání může pokračovat až na pokyn plavčíka.

NÁVŠTĚVNÍKŮM DOPORUČUJEME

 • Respektovat pokyny zaměstnanců koupaliště – jde o vaši bezpečnost a spokojenost
 • pohybovat se opatrně neboť v mokrých prostorách je nebezpečí uklouznutí
 • uschovat si vstupenku pro případnou kontrolu
 • dodržovat čistotu, chovat se k sobě vzájemně ohleduplně a přívětivě, čímž sobě a ostatním zpříjemníte pobyt na koupališti.
Sdílet stránku můžete pomocí těchto internetových služeb:
 • googleplus
 • linkedin
 • tumblr
 • rss
 • pinterest
 • mail

Vloženo uživatelem: admin

Komentáře: 0

Vložit komentář

Chcete se podělit o Váš názor?
Pak vložte komentář!