Vítejte na stránkách společnosti SPORTaS, s.r.o.

Společnost SPORTaS, s.r.o. je 100% vlastněná městem Litvínov, ve své správě či v majetku má kulturní dům Citadela, objekt Business Centre (BCL) a tato sportoviště v Litvínově: plavecký bazén, letní koupaliště, sportovní halu u Koldomu, víceúčelové sportovní hřiště, tenisové kurty, fotbalový areál Lomská a zázemí atletického stadionu na Meziboří.


Základní údaje o společnosti:

Sídlo společnosti
Provozní doba

DIČ
Datová schránka
E-mail
Telefon

Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
Pondělí – Pátek 7.00 – 15.00h
250 05 430
CZ 250 05 430
h9i3s28
info@sportas.cz
736 482 341


 

Vedení společnosti:

Jednatel

Ing. Petr Vopat

606 642 596

jednatel@sportas.cz

Vedoucí provozu společnosti

Ing. Anna Egerová

604 230 214

provoz@sportas.cz

Ekonomka

Lenka Dvořáková

778 412 992

ekonom@sportas.cz

Vedoucí provozu Citadely

Lenka Pecová

778 471 748

propagace@citadela-litvinov.cz

Sekretariát

Lenka Büttnerová

476 111 120

info@sportas.cz


Dozorčí rada:

MUDr. Petr Myšák, MBA

Radka Kroupová

Ing. Marek Tomčík

Jan Vycpálek

Mgr. Petra Troníčková

Milan Kanaloš

Ladislav Nemeš

předseda

místopředsedkyně

člen

člen

člen

člen

člen


Spolufinancování městem Litvínovem 

Společnost SPORTaS, s.r.o. je spolufinancována městem Litvínovem, a to na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. KT/12192/22.


Prohlášení o koncernu:

Společnost SPORTaS, s.r.o. je jako řízená osoba součástí koncernu založeného řídící osobou Městem Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov, IČO 00266027. Toto oznámení je učiněno v souladu s ustanovením § 79 ods. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.


Veřejné zakázky:

Všechny veřejné zakázky či výběrová řízení jsou zadávány prostřednictvím jednotného informačního systému veřejných zakázek města Litvínova, na profilu zadavatele SPORTaS s.r.o – https://zakazky.mulitvinov.cz


Ochrana osobních údajů: 

Společnost SPORTaS, s.r.o., v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), informuje své zákazníky a uchazeče o zaměstnání o  rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů.

– informace o zpracování osobních údajů zákazníků (ZDE)

– informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání (ZDE)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Nikola Antlová, advokátka

tel: +420 724 885 120, email: nikola@antlova-ak.cz


Poskytování informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Žadatelům jsou poskytovány informace v souladu s vnitřní směrnicí společnosti. Úplné znění směrnice je ke stažení (ZDE).

Zpráva společnosti dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023 – (ZDE).


Oznámení o fúzi:

Oznámení o fúzi společností SPORTaS, s.r.o., CITADELA VI. s.r.o. a Business Centre Litvínov, s.r.o. (ZDE). 

Facebook