Vítejte na stránkách společnosti SPORTaS, s.r.o.

Společnost SPORTaS, s.r.o. je 100% vlastněná městem Litvínov, ve své správě či v majetku má kulturní dům Citadela, objekt Business Centre (BCL) a tato sportoviště v Litvínově: plavecký bazén, letní koupaliště, sportovní halu u Koldomu, víceúčelové sportovní hřiště, tenisové kurty, fotbalový areál Lomská a zázemí atletického stadionu na Meziboří.


Základní údaje o společnosti:

Sídlo společnosti
Provozní doba

DIČ
Datová schránka
E-mail
Telefon

Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
Pondělí – Pátek 7.00 – 15.00h
250 05 430
CZ 250 05 430
h9i3s28
info@sportas.cz
736 482 341


 

Vedení společnosti:

Jednatel

Ing. Miroslav Otcovský

777 360 346

jednatel@sportas.cz

Vedoucí provozu společnosti

Ing. Anna Egerová

604 230 214

provoz@sportas.cz

Ekonomka

Lenka Dvořáková

778 412 992

ekonom@sportas.cz

Vedoucí provozu Citadely

Lenka Pecová

778 471 748

propagace@citadela-litvinov.cz

Sekretariát

Lenka Büttnerová

476 111 120

info@sportas.cz


Dozorčí rada:

MUDr. Petr Myšák, MBA

Radka Kroupová

Ing. Marek Tomčík

Jan Vycpálek

Mgr. Petra Troníčková

Milan Kanaloš

Ladislav Nemeš

předseda

místopředsedkyně

člen

člen

člen

člen

člen


Prohlášení o koncernu:

Společnost SPORTaS, s.r.o. je jako řízená osoba součástí koncernu založeného řídící osobou Městem Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, nám.Míru 11, 436 01 Litvínov, IČO 00266027. Toto oznámení je učiněno v souladu s ustanovením § 79 ods. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.


Veřejné zakázky:

Všechny veřejné zakázky či výběrová řízení jsou zadávány prostřednictvím jednotného informačního systému veřejných zakázek města Litvínova, na profilu zadavatele SPORTaS s.r.o – https://zakazky.mulitvinov.cz


Ochrana osobních údajů: 

Společnost SPORTaS, s.r.o., v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), informuje své zákazníky a uchazeče o zaměstnání o  rozsahu a účelu zpracovávaných osobních údajů.

– informace o zpracování osobních údajů zákazníků (ZDE)

– informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání (ZDE)

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Mgr. Nikola Antlová, advokátka

tel: +420 724 885 120, email: nikola@antlova-ak.cz


Poskytování informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Žadatelům jsou poskytovány informace v souladu s vnitřní směrnicí společnosti. Úplné znění směrnice je ke stažení (ZDE).

Zpráva společnosti dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022 – (ZDE).


Oznámení o fúzi:

Oznámení o fúzi společností SPORTaS, s.r.o., CITADELA VI. s.r.o. a Business Centre Litvínov, s.r.o. (ZDE). 

Facebook