Sportovní hala
0

Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově

V roce 2015 byl fyzicky realizován projektu „Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově“, zahrnující kompletní rekonstrukci sociálního zařízení a šaten, rekonstrukci vlastní hrací plochy, instalaci velkoplošné obrazovky, dodávku vybavení interiéru a dodávku sportovního vybavení. Projekt je financován z 69. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pod registračním číslem projektu CZ.1.09/1.2.00/88.01369. Hlavním cílem projektu je revitalizovat a dovybavit vnitřní […]

V roce 2015 byl fyzicky realizován projektu „Revitalizace vnitřních prostor sportovní haly v Litvínově“, zahrnující kompletní rekonstrukci sociálního zařízení a šaten, rekonstrukci vlastní hrací plochy, instalaci velkoplošné obrazovky, dodávku vybavení interiéru a dodávku sportovního vybavení. Projekt je financován z 69. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pod registračním číslem projektu CZ.1.09/1.2.00/88.01369. Hlavním cílem projektu je revitalizovat a dovybavit vnitřní prostory sportovní haly v Litvínově, jejíž současný technický stav neumožňuje potřebný rozvoj a zkvalitnění jejích služeb. Záměr projektu je směřován především na sportující mládež a děti organizované ve Sdružení sportovních klubů, které představuje platformu amatérského sportování regionu Litvínovska. banner_sportovni_hala-KOLDUM

www.europa.eu www.nuts2severozapad.cz

 

Autor architektonického řešení:

Dodavatel stavby:

 

Investor:

Harmonogram projektu:

Ing. Arch. Tomáš Adámek

YSSEN spol. s r.o.- stavební část

A Sport produkt s.r.o. – sportovní podlaha

SPORTaS s.r.o.

zahájení projektu 01. 04. 2013 – veškeré přípravné práce od výběru projektanta, přes projektové práce, podání žádosti o dotaci až po výběr zhotovitele stavby

zahájení stavby 22. 06. 2015

ukončení stavby říjen 2015

Finanční rámec: projekt byl financován v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, prioritní osa 9 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) a rozpočtu města Litvínova.

Výše dotace:

Celkové předpokládané výdaje projektu 23 457 658 Kč

Výše dotace z ROP Severozápad 19 939 009,30 Kč

Vlastní podíl žadatele 3 518 648,70 Kč

 


Fotografie stavu před zahájením stavebních prací


Fotografie z průběhu stavby

Sdílet stránku můžete pomocí těchto internetových služeb:
  • googleplus
  • linkedin
  • tumblr
  • rss
  • pinterest
  • mail

Vloženo uživatelem: Anna Egerová

Komentáře: 0

Vložit komentář

Chcete se podělit o Váš názor?
Pak vložte komentář!

Facebook