Sportovní hala
0

Sportovní hala Litvínov – realizace úspor energie

V březnu 2015 byla zahájena fyzická část realizace projektu „Sportovní hala Litvínov – realizace úspor energie“. V rámci projektu dojde k odstranění stávajících skleněných výplní, výměně oken a dveří, zateplení obvodového pláště a střechy. Projekt  je financován v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Předmětem podpory je realizace úspor energie u objektu Sportovní […]

V březnu 2015 byla zahájena fyzická část realizace projektu „Sportovní hala Litvínov – realizace úspor energie“. V rámci projektu dojde k odstranění stávajících skleněných výplní, výměně oken a dveří, zateplení obvodového pláště a střechy. Projekt  je financován v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Předmětem podpory je realizace úspor energie u objektu Sportovní haly v Litvínově. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střechy.

SFZP banner

 

 

Autor architektonického řešení:

Dodavatel stavby:

Investor:

Harmonogram projektu:

Ing. Arch. Tomáš Adámek

YSSEN spol. s r.o.

SPORTaS s.r.o.

zahájení stavby: 23.03.2015

ukončení stavby: září 2015

Finanční rámec:

projekt byl financován v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, prioritní osa 9 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) a rozpočtu města Litvínova.

Výše investice:    

celkové investiční náklady na zateplení činí 17 528 640,61 Kč bez DPH, byly hrazeny z:

dotace ze SFŽP z prostředků Fondu soudržnosti 11 937 122,05 Kč

dotace z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR 702 183,00 Kč

dotace z prostředků města Litvínova 4 361 000,- Kč

provozních prostředků společnosti SPORTaS, s.r.o. – zbývající část

 


Fotografie stavu před zateplením


Fotografie z průběhu výstavby

 


Fotografie po dokončení zateplení


Sdílet stránku můžete pomocí těchto internetových služeb:
  • googleplus
  • linkedin
  • tumblr
  • rss
  • pinterest
  • mail

Vloženo uživatelem: Anna Egerová

Komentáře: 0

Vložit komentář

Chcete se podělit o Váš názor?
Pak vložte komentář!

Facebook