Sportovní hala
0

2. místo v soutěžní přehlídce Stavba Ústeckého kraje 2017

Společnost SPORTaS s.r.o. obsadila druhé místo v soutěžní přehlídce „Stavba Ústeckého kraje 2017“ za stavbu „Revitalizace sportovní haly v Litvínově“. Jedná se o úspěch, který společnost při přihlašování do soutěže neočekávala a velice si tohoto ocenění váží. Uvedená soutěž je vyhlašována Okresní hospodářskou komorou v Litoměřicích pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje. V minulých letech byl v této soutěži oceněn například Mariánský most […]

Společnost SPORTaS s.r.o. obsadila druhé místo v soutěžní přehlídce „Stavba Ústeckého kraje 2017“ za stavbu „Revitalizace sportovní haly v Litvínově“. Jedná se o úspěch, který společnost při přihlašování do soutěže neočekávala a velice si tohoto ocenění váží. Uvedená soutěž je vyhlašována Okresní hospodářskou komorou v Litoměřicích pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje. V minulých letech byl v této soutěži oceněn například Mariánský most v Ústí nad Labem.

Revitalizace sportovní haly proběhla v letech 2015 až 2016 dle projektu Ing. arch. Tomáše Adámka. Celkové investiční náklady činily cca 40,5 milionů Kč, stavba byla financována vícezdrojově, a to od těchto partnerů:

Město Litvínov 13 551 386,- Kč           diplom stavba kraje

ROP Severozápad 12 604 333,- Kč           

SFŽP – úspory energií 12 639 304,- Kč

Společnost SPORTaS s.r.o. zbývající část, cca 1,7 milionu Kč

Hala je zimním tréninkovým centrem pro sportování zejména dětí a mládeže z Litvínovska, téměř ze 100% slouží pro trénink a soutěže litvínovských sportovních oddílů sdružených ve spolku SSK (Sdružení sportovních klubů) či pro výuku tělesné výchovy přilehlé 3. ZŠ.

Před revitalizací haly byla tato téměř v havarijním stavu a její využívání bylo spíše „za trest“. Při revitalizaci haly byl kompletně zrekonstruován a zateplen obvodový plášť haly včetně střechy, došlo k výraznému snížení nákladů na vytápění, a to cca o 60 %. Také byly zrekonstruovány vnitřní prostory (šatny, sociální zařízení) a vlastní hala, kde byl položen nový sportovní povrch, instalována velkoplošná výsledková tabule, vzduchotechnika, pořízeno nové sportovní vybavení a opraveny tribuny včetně přilehlých prostor.

Vedení společnosti chápe umístění v předmětné soutěži jako ocenění kvality provedené revitalizace, kde přes relativně malé náklady vznikla krásná a přitom velice účelná stavba.

V současné době se připravuje poslední část revitalizace, a to nátěr vnitřní příhradové konstrukce vlastní haly, který nemohl být proveden v roce 2015-2016 vzhledem k časovým termínům zejména poskytovatele dotace ROP. Časově nešlo provést nátěr konstrukce a zároveň instalovat novou sportovní podlahu.

 


 

Sdílet stránku můžete pomocí těchto internetových služeb:
  • googleplus
  • linkedin
  • tumblr
  • rss
  • pinterest
  • mail

Vloženo uživatelem: Anna Egerová

Komentáře: 0

Vložit komentář

Chcete se podělit o Váš názor?
Pak vložte komentář!

Facebook