Sportovní hala
0

Provozní doba, řád + ceník služeb

  Rezervace pro veřejnost jsou možné přes rezervační systém: Rezervace   Rozpis tréninkových jednotek ve sportovní hale – Sdružení sportovních klubů             Ceník pronájmů a reklamních ploch Uvedené ceny jsou včetně DPH, v cenách pronájmu je obsaženo využití šaten a sociálního zařízení a činnost správce haly. Není v nich obsažena […]

 

Rezervace pro veřejnost jsou možné přes rezervační systém:

Rezervace

 

Rozpis tréninkových jednotek ve sportovní hale – Sdružení sportovních klubů

 

 

 

 

 

 


Ceník pronájmů a reklamních ploch

Uvedené ceny jsou včetně DPH, v cenách pronájmu je obsaženo využití šaten a sociálního zařízení a činnost správce haly. Není v nich obsažena pořadatelská, bezpečnostní či jiná služba. V rámci smlouvy o obecném hospodářském zájmu uzavřené mezi městem Litvínov a společností SPORTaS, s.r.o. mají oddíly sdružené ve Sdružení sportovních klubů Litvínov zvýhodněné ceny za pronájem.

Ceny vstupného za vstup do sportovní haly: 

Veřejnost: 

Cena za vstup – jeden kurt  400,- Kč/hod. (sporty do 4 osob na kurtu), 550,- Kč/hod. (sporty více jak 4 osob na kurtu)
Cena za vstup – celá hala  1.650,- Kč/hod.

 

Kluby sdružené v SSK

Trénink dětí a mládeže (bez víkendů a svátků) 0,- Kč
Cena za vstup – celá hala pro členy SSK  400,- Kč/2 hod.
(jedná se o pronájmy na sportovní akce dětí a mládeže)

 

Ceny za pronájem sportovní haly:

Pronájem celé haly  2.000,- Kč/hod.
V této ceně je obsaženo:

 • využití haly včetně šaten, sociálního zařízení a klubovny
 • činnost správce haly
 • možnost využití velkoplošné tabulce pro reklamní spoty uživatele
 • možnost výběru vstupného pro diváky
 • možnost rozmístit reklamy uživatele v prostoru haly během doby pronájmu

Pronájem klubovny  200,- Kč/hod.
Pronájem místnosti pro masáže 50,- Kč/hod.

 

Ceník reklamních ploch 
Reklamní tabule vnitřní o rozměrech 3 x 1,5 m 13 500 Kč/rok
(bez výroby, umístěná v prostoru vlastní haly)
Sleva za další reklamní tabuli 3 000 Kč/rok

Reklama na jeden díl florbalového mantinelu 4 000 Kč/rok
Sleva za reklamu na další díl florbalového mantinelu 1 000 Kč/rok

Reklamní spot na velkoplošné obrazovce – délka 20 sekund 1 000 Kč/měsíc
(bez produkce během extraligových florbalových utkání, promítnutí minimálně 30,
těchto 30 promítnutí bude rozděleno minimálně do 6 dnů))

Reklamní spot na velkoplošné obrazovce – délka 20 sekund 1 500 Kč/utkání
(na jedno utkání florbalové extraligy – minimálně 6x promítnutí)

Kontakty:

Sportovní hala: 778 412 991
Vedoucí provozu: 604 230 214
E-mail: hala@sportas.cz

 


Provozní řád

1. Úvodní ustanovení
– vstupem do sportovní haly každý návštěvník souhlasí s ustanovením tohoto provozního řádu a je povinen ho dodržovat
– vstupem do haly návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že je prostor haly monitorován kamerovým systémem
– vstupem do sportovní haly se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu, protipožárním a dalším pokynům odpovědných pracovníků haly
– provozní řád je platný pro všechny návštěvníky tj. diváky, sportovce, správce haly i ostatní
– děti a mladiství do 18-ti let mohou sportovat a využívat veškeré vybavení haly pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let

2. Provozní doba sportovní haly
– provozní doba se stanovuje zpravidla na dobu od 8:00 do 22:00 hod.

3. Vyloučení návštěvy
– do sportovní haly není dovolen vstup nemocným osobám, bacilonosičům a osobám, které jsou v karanténě pro výskyt infekce
– do sportovní haly je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek
– ze sportovní haly bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník nebo uživatel, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto Provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, požívá alkoholické nápoje nebo omamné látky, nebo se chová jiným nepřístojným nebo rušivým způsobem. Návštěvník nebo uživatel bude rovněž vykázán, pokud poruší zákaz kouření ve všech prostorách sportovní haly. Neopustí-li návštěvník sportovní halu na vyzvání, je pracovník sportovní haly povinen rušitele pořádku vyvést nebo požádat o zákrok Městskou policii nebo Policii ČR

4. Pokyny pro návštěvníky
– odkládat šatstvo a osobní věci v šatně, za ztrátu těchto věcí provozovatel neodpovídá
– udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách sportovní haly
– pohybovat se ve vlastním zájmu opatrně na nerovném terénu, hladkých a mokrých plochách a vyvarovat se tak uklouznutí, případně úrazu
– šetřit veškeré zařízení sportovní haly, návštěvník je povinen nahradit škody, které byly jeho vinou způsobeny na zařízení sportovní haly nebo na majetku ostatních návštěvníků
– dodržovat stanovenou provozní dobu, prodlévat ve sportovní hale nebo používat její zařízení mimo tuto dobu bez předchozího souhlasu provozovatele není dovoleno
– v prostoru vlastní sportovní plochy používat čistou sportovní obuv (ne s gumovou podrážkou znečišťující povrch)

5. Ve sportovní hale je zakázáno
– chovat se způsobem, který ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních
– v prostorách sportovní haly (mimo vlastní sportovní plochy) je zakázáno provozování sportovních činností (běhat, apod.), výjimku tvoří předem ohlášené tréninky na tribunách
– kouřit ve všech prostorách
– znečišťovat veškeré prostory haly
vstupovat se psy nebo jinými zvířaty
– vstupovat s hořlavinami a výbušninami
– vstupovat s jízdními koly, koloběžkami a na kolečkových bruslích

6. Pokyny pro sportovní oddíly
– vstup sportovců do prostoru haly je povolen nejdříve 30 minut před začátkem tréninku
– vstup na vlastní sportovní plochu je možný nejdříve po skončení předchozího tréninku
– sportovci se převlékají v šatně, rozpis šaten pro jednotlivé oddíly je uveden na nástěnce, případně u správců
– klíče od šatny předává správce, za zamčení šatny a klíč po dobu tréninku je odpovědný trenér
– klíč bude vrácen po tréninku správci osobně po kontrole šatny
– za zjištěné škody, zejména škody v šatnách, odpovídá vždy příslušný oddíl, zjištěné škody budou zapsány do provozní knihy
– veškeré úrazy vzniklé v prostoru sportovní haly musí být nahlášeny správci
– ošetření úrazů probíhá na ošetřovně, o úrazu je pořízen zápis v provozní knize, děti a mladiství jsou předáváni rodičům, dle závažnosti je zavolána RZS
– příprava hřiště probíhá vždy v součinnosti s trenéry oddílů, stejně tak probíhá i úklid hřiště

7. Pravidla pro využívání posilovny sportovními oddíly
– vstup do posilovny je možný 30 minut před tréninkem a 30 minut po tréninku
– klíč od posilovny vydává správce trenérovi, po skončení tréninku trenér klíč vrátí správci
– mimo časy tréninků je vstup do posilovny možný po dohodě s oddíly, které na ní mají nárok s tím, že vstup musí být organizovaný, tj. ve skupině a pod dohledem trenéra
– o víkendy je posilovna uzavřena

8. Pravidla pro využívání gymnastického sálu
– vstup do GS ostatními oddíly je možný pouze po proškolení trenéra příslušného sportovního oddílu, který je odpovědný za řádné používání veškerého nářadí
– proškolení provádí trenér gymnastického oddílu po předchozí dohodě
– vstup oddílů sdružených v SSK je zpoplatněn částkou 100 Kč/hodinu, která je určena na obnovu gymnastického nářadí a je hrazena gymnastickému oddílu s výjimkou oddílu moderní gymnastiky

9. Závěrečná ustanovení
– parkování u haly je povoleno na parkovišti u příjezdu k hale, před halou (nutné parkovat popředu z důvodu poškozování fasády výfukovými plyny), na parkovišti u gymnastického sálu a na parkovišti za sportovní halou
– vozidla, která nerespektují zákaz stání před vchodem a vozidla parkující na místě vyhrazeném pro RZS a HZS, budou odtažena
– poškozování nebo rozkrádání majetku sportovní haly je trestné podle platných předpisů a zákonů ČR, stejně tak i jiná porušování provozního řádu mohou být stíhána podle příslušných trestních předpisů
– tento provozní řád je platný pro všechny návštěvníky, nájemníky a pracovníky sportovní haly

 

Provozní řád – ke stažení zde

 

 

 

 

Sdílet stránku můžete pomocí těchto internetových služeb:
 • googleplus
 • linkedin
 • tumblr
 • rss
 • pinterest
 • mail

Vloženo uživatelem: admin

Komentáře: 0

Vložit komentář

Chcete se podělit o Váš názor?
Pak vložte komentář!

Facebook