_Úvodní stránka
0

Oznámení o fúzi

Oznámení o fúzi společností SPORTaS, s.r.o., CITADELA VI. s.r.o. a Business Centre Litvínov, s.r.o. Jednatel společnosti SPORTaS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 413, Litvínov, IČ 25005430, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10590 (dále jen Sportas), informuje své obchodní partnery o proběhlé fúzi sloučením společností CITADELA VI. s.r.o., […]

Oznámení o fúzi společností SPORTaS, s.r.o., CITADELA VI. s.r.o. a Business Centre Litvínov, s.r.o.

Jednatel společnosti SPORTaS, s.r.o., se sídlem Jiráskova 413, Litvínov, IČ 25005430, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10590 (dále jen Sportas), informuje své obchodní partnery o proběhlé fúzi sloučením společností CITADELA VI. s.r.o., se sídlem Podkrušnohorská 1720, Litvínov, IČ 63146533, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9238 (dále jen Citadela) a Business Centre Litvínov, s.r.o., se sídlem Jiráskova 413, Litvínov, IČ 62741233, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8755 (dále jen BCL) do společnosti Sportas, jako nástupnické společnosti.

V důsledku fúze společnosti Citadela a BCL zanikly bez likvidace k 17.12.2015 a jejich veškeré jmění přešlo na nástupnickou společnost Sportas, která vstoupila do právního postavení zanikajících společností Citadela a BCL, včetně obchodněprávních vztahů.

Rozhodným dnem fúze byl stanoven 1. leden 2015. Právní účinky fúze nastaly zápisem fúze do obchodního rejstříku tj. 17.12.2015. Od tohoto data se v obchodních i jiných záležitostech obracejte již na společnost SPORTaS, s.r.o.

Údaje nástupnické společnosti

Obchodní jméno: SPORTaS, s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 413, 436 01 Litvínov
IČ: 25005430
DIČ: CZ 25005430
Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10590

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Litvínov
č. bankovního účtu 3407660207/0100
Datová schránka: h9i3s28

Jednatel společnosti: Ing. Miroslav Otcovský, tel. 777 360 346
Ekonom společnosti: Lenka Dvořáková, tel. 778 412 992
Vedoucí provozu společnosti: Anna Egerová, tel. 604 230 214
Vedoucí kulturního programu Citadely: Jana Kuchtová Jelínková, tel. 774 544 493

V Litvínově, dne 18.12.2015
Ing. Miroslav Otcovský

Sdílet stránku můžete pomocí těchto internetových služeb:
  • googleplus
  • linkedin
  • tumblr
  • rss
  • pinterest
  • mail

Vloženo uživatelem: Anna Egerová

Komentáře: 0

Vložit komentář

Chcete se podělit o Váš názor?
Pak vložte komentář!

Facebook