Koupaliště
0

Provozní doba, ceník, návštěvní řád

Koupaliště je otevřeno každý rok od 1. června do 31.srpna a to denně od 9.00 – 19.00 hodin. Vstupné – děti do 6 let zdarma…

Vážení návštěvníci, koupaliště je uzavřeno z důvodu ukončení letní sezóny. Všem moc děkujeme za přízeň v tomto roce a budeme se na Vás těšit příští sezónu. 


Areál letního koupaliště je otevřen každý den od 9.00-19.00 hodin. 

Provoz bazénů a tobogánu každý den od 9.00-18.45 hodin. 

koupaliste

 

Aktuální informace o provozní době budou uvedeny na webových stránkách společnosti SPORTaS, s.r.o. a na facebookovém profilu společnosti.

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít koupaliště vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám či jiným závažným provozním důvodům. O tomto bude uveřejněna informace na webu.

 

 

 

 


 

 

Ceník vstupného

CELODENNÍ  VSTUPNÉ

Celodenní vstupné                        80 Kč

Senioři                                             50 Kč

ZTP, ZTP/P a doprovod                50 Kč

 

RODINNÉ VSTUPNÉ

Dospělí                                            50 Kč

Děti  1-15 let                                  30 Kč

(Rodinné vstupné platí pro maximálně  2 dospělé osoby a maximálně 3 děti v doprovodu dospělé osoby. Děti do 1 roku věku vstupné nehradí a nezapočítávají se do rodinného vstupného. Rodinné vstupné mohou využít pouze dospělí a děti, u kterých je patrně nebo doložitelné, že se jedná o rodiče či prarodiče dětí.

 

PERMANENTNÍ VSTUPNÉ

Dospělí/děti                       300 Kč/5 vstupů

Senioři od 60 let               200 Kč/5 vstupů

Sezónní vstupné               900 Kč/sezóna

 

PERMANENTNÍ VSTUPNÉ od 15:30 hodin

Dospělí/děti                      250 Kč/5 vstupů

Senioři od 60 let               150 Kč/5 vstupů

 

OSTATNÍ SLUŽBY

Úschovné – jízdní kolo                 20 Kč/den

 

Půjčovna

Pingpong, líný tenis, volejbalové míče, fotbalové míče, basketbalové míče, petanque

(vybavení zapůjčeno oproti vratné záloze ve výši 100 Kč, platba v půjčovně)

Tobogán                                            zdarma

Ostatní vybavení                           zdarma

 • Vstupenka je nepřenosná a platná pouze v den vydání.
 • Slevy na vstupném nelze kombinovat (děti se zákazníkem s permanentní vstupenkou nebo kartou Multisport platí plné vstupné). 
 •  Permanentní vstupné je platné pouze pro daný rok. 
 • Sezónní vstupné je vydáváno na jméno zákazníka včetně data narození. Vstupenka je platná po dobu aktuální koupací sezóny a to v provozních hodinách letního koupaliště. Při vstupu je obsluha oprávněna požadovat předložení občanského průkazu či jiného dokladu. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál z důvodu nevhodných klimatických podmínek či závažných provozních důvodů. Nevyčerpané vstupné se nenahrazuje. 
 • V areálu je k dispozici 48 skříněk na uložení cenností. Zámky se půjčují v pokladně oproti vratné záloze 50 Kč. V případě ztráty klíče či zámku je záloha nevratná.
 • Dětem do 10 let věku je povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Návštěvník je povinen dodržovat ustanovení návštěvního řádu koupaliště a dbát pokynů pracovníků.
 • Záloha bude vrácena pouze po předložení vydaného potvrzení. Zálohu nevracíme v případě poškození nebo ztráty vybavení. 
 • Závady na zapůjčeném vybavení hlaste, prosím, obsluze půjčovny.

Ceník je platný od 1. 7. 2021

 


 

Návštěvní řád koupaliště

PROVOZNÍ DOBA: PO – NE 9.00 – 19.00 hodin

 1. Koupaliště otevřeno po dobu letní koupací sezóny, červen – září
 2. Vstup na koupaliště pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou. Vstupem do areálu koupaliště je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu a dbát pokynů zaměstnanců koupaliště.
 3. Dětem do 10-ti let je povolen vstup pouze za doprovodu osoby starší 18-ti let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný.
 4. Na koupaliště nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog. Dále je možno odepřít návštěvu osobám, jejichž přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu, čistotu a osobám nerespektujících mravní a společenské zásady.
 5. Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců. Za provedený přestupek může být předán příslušným bezpečnostním orgánům k potrestání.
 6. Svévolné poškození vybavení koupaliště hradí návštěvník.
 7. Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu, nebere provozovatel zodpovědnost.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 1. Peníze a cenné předměty se nedoporučují nosit na koupaliště, provozovatel neručí za jejich ztrátu.
 2. Svlékat nebo převlékat se, je dovoleno pouze v příslušných prostorách – převlékárnách.
 3. Plavky – z hygienických důvodů koupání povoleno pouze v plavkách, ne v bermudách, děti od 1 roku v plavečkách.
 4. Návštěvníci, kteří neumí plavat nebo plavou nedokonale, musí využívat prostory pro neplavce do hloubky 160 cm, plavčík je oprávněn je do těchto prostor odkázat.
 5. Skluzavky – klouže se v sedě a po jednom, nutno udržovat odstup. Přísný zákaz strkání, jízdy ve stoje, skákání ze skluzavky.
 6. Skoky do vody pouze na vyhrazených místech.
 7. Tobogán – návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny provozního řádu tobogánu.
 8. Dodržovat provozní dobu. Mimo stanovenou provozní dobu není dovoleno prodlévat na koupališti.
 9. První pomoc poskytuje plavčík, při úrazu či jiné mimořádné události uvědomí každý návštěvník ihned plavčíka. Ten provede základní ošetření, v případě nutnosti přivolá první pomoc. Úraz bude zapsán do knihy úrazů.
 10. Sportovní potřeby se půjčují za stanovený poplatek a zálohu. Škody nebo ztráty způsobeny vinou návštěvníka na zařízení koupaliště je povinen uhradit – návštěvník je osobně odpovědný za půjčené předměty.
 11. Předměty nalezené v areálu koupaliště odevzdá návštěvník plavčíkovi, kde budou zapsány do knihy nálezů.
 12. Stížnosti a podněty možno zapsat do sešitu (plavčík) nebo řešit s vedením koupaliště.
 13. Brodítka – dodržovat povinnost projít brodítkem do čisté zóny. Denně se mechanicky čistí a desinfikují.
 14. Sprchy – používat k oplachu těla, bez použití sprchových šampónů a mýdla. Nepitná voda!

ZAKÁZÁNO

 • přísně zakázáno močit do vody
 • volat o pomoc bez vážné příčiny
 • nepřístojným chováním ohrožovat osobní bezpečnost dalších návštěvníků, dělat zbytečný hluk
 • vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do vody, skákat do vody kromě vyhrazených míst
 • hrát s tvrdými míči (kopanou, házenou apod.) kromě vyhrazených míst
 • znečišťovat vodu a ostatní prostory koupaliště, plivat do vody, odhazovat papíry a odpadky
 • kouřit v převlékárnách
 • vcházet do míst určených pro osoby druhého pohlaví
 • brát do areálu koupaliště skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 • koupat se v prádle, krátkých kalhotách
 • koupat a opalovat se bez plavek
 • vodit psy a jiná zvířata
 • plavat na lehátkách nebo člunech
 • používat brýle (mimo plaveckých) a potápěčskou výstroj
 • jezdit na kole v areálu koupaliště
 • jíst a kouřit v prostoru okolo bazénu
 • BOUŘKA – okamžitě opustit bazény. Koupání může pokračovat až na pokyn plavčíka.

NÁVŠTĚVNÍKŮM DOPORUČUJEME

 • Respektovat pokyny zaměstnanců koupaliště – jde o vaši bezpečnost a spokojenost
 • Pohybovat se opatrně neboť v mokrých prostorách je nebezpečí uklouznutí
 • Uschovat si vstupenku pro případnou kontrolu
 • Dodržovat čistotu, chovat se k sobě vzájemně ohleduplně a přívětivě, čímž sobě a ostatním zpříjemníte pobyt na koupališti.

Zakoupením vstupenky zákazník souhlasí s ustanovením návštěvního řádu. Informujeme návštěvníky, že v areálu letního koupaliště mohou být pořizovány fotografie pro reklamní účely společnosti SPORTaS, s.r.o.

Vážení návštěvníci, přejeme Vám příjemný pobyt a těšíme se na shledanou!

Sdílet stránku můžete pomocí těchto internetových služeb:
 • googleplus
 • linkedin
 • tumblr
 • rss
 • pinterest
 • mail

Vloženo uživatelem: admin

Komentáře: 0

Vložit komentář

Chcete se podělit o Váš názor?
Pak vložte komentář!