Koupaliště
0

Provozní doba, ceník, návštěvní řád

Koupaliště je otevřeno každý rok od 1. června do 31.srpna a to denně od 9.00 – 19.00 hodin. Vstupné – děti do 6 let zdarma…

Areál letního koupaliště je otevřen od června do srpna, a to každý den od 9.00-19.00 hodin. 

Provoz bazénů a tobogánu každý den od 9.00-18.45 hodin. 

koupaliste

 

Aktuální informace o provozní době budou uvedeny na webových stránkách společnosti SPORTaS, s.r.o. a na facebookovém profilu společnosti.

Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít koupaliště vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám či jiným závažným provozním důvodům. O tomto bude uveřejněna informace na webu. 

 

Vážení návštěvníci, s radostí Vám oznamujeme, že koupaliště v Litvínově bude otevřeno od 1.6.2024. 
V případě přerušení provozu z důvodu zahájení výstavby nové plavecké haly budeme zakoupené permanentní vstupné kompenzovat.
Těšíme se na vaši návštěvu.

 

 

Permanentky budou v prodeji od 1.6.2024.


Parkování pro návštěvníky koupaliště je možné u sportovní haly – viz mapaNávštěvní řád koupaliště

PROVOZNÍ DOBA: PO – NE 9.00 – 19.00 hodin

 1. Koupaliště otevřeno po dobu letní koupací sezóny, červen – září
 2. Vstupem do areálu koupaliště je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu a dbát pokynů zaměstnanců koupaliště.
 3. Vstup na koupaliště je možný pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou. Nevyčerpané vstupné z permanentních vstupenek se nenahrazuje. Provozovatel si vyhrazuje areál uzavřít z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, vlivem technické závady či z důvodu zásahu vyšší moci.
 4. Dětem do 10-ti let je povolen vstup pouze za doprovodu osoby starší 18-ti let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný.
 5. Na koupaliště nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog. Dále je možno odepřít návštěvu osobám, jejichž přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu, čistotu a osobám nerespektujících mravní a společenské zásady.
 6. Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců. Za provedený přestupek může být předán příslušným bezpečnostním orgánům k řešení.
 7. Svévolné poškození vybavení koupaliště hradí návštěvník.
 8. Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu, nebere provozovatel zodpovědnost.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 1. Peníze a cenné předměty se nedoporučují nosit na koupaliště, provozovatel neručí za jejich ztrátu. Osobní a cenné věci doporučujeme ukládat do bezpečnostních skříněk.
 2. Svlékat nebo převlékat se, je dovoleno pouze v příslušných prostorách – převlékárnách.
 3. Z hygienických důvodů je koupání povoleno pouze v plavkách, ne v bermudách, děti od 1 roku v plavečkách.
 4. Do bazénů mohou děti od jednoho roku.
 5. Návštěvníci, kteří neumí plavat nebo plavou nedokonale, musí využívat prostory pro neplavce do hloubky 160 cm,. Plavčík je oprávněn je do těchto prostor odkázat.
 6. Skluzavky – klouže se v sedě a po jednom, nutno udržovat odstup. Přísný zákaz strkání, jízdy ve stoje, skákání ze skluzavky.
 7. Tobogán – návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny provozního řádu tobogánu.
 8. Skoky jsou povoleny do vody pouze na vyhrazených místech.
 9. Mimo stanovenou provozní dobu není dovoleno prodlévat na koupališti.
 10. První pomoc poskytuje plavčík, při úrazu či jiné mimořádné události uvědomí každý návštěvník ihned plavčíka. Ten provede základní ošetření, v případě nutnosti přivolá první pomoc. Úraz bude zapsán do knihy úrazů.
 11. Sportovní potřeby se půjčují za stanovený poplatek a zálohu. Škody nebo ztráty způsobené na zařízení koupaliště, které jsou způsobeny vinou návštěvníka, je návštěvník povinen uhradit. Návštěvník je odpovědný za zapůjčené předměty.
 12. Předměty nalezené v areálu koupaliště odevzdá návštěvník plavčíkovi, kde budou zapsány do knihy nálezů.
 13. Stížnosti a podněty je možné zapsat do knihy u plavčíků nebo řešit s vedením koupaliště.
 14. Brodítka – dodržovat povinnost projít brodítkem do čisté zóny. Denně se mechanicky čistí a desinfikují.
 15. Sprchy – používat k oplachu těla, bez použití sprchových šampónů a mýdla. Voda v brodítkách není pitná.

ZAKÁZÁNO

 • přísně zakázáno močit do vody
 • volat o pomoc bez vážné příčiny
 • nepřístojným chováním ohrožovat osobní bezpečnost dalších návštěvníků, dělat zbytečný hluk
 • vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do vody, skákat do vody kromě vyhrazených míst
 • hrát s tvrdými míči (kopanou, házenou apod.) kromě vyhrazených míst
 • znečišťovat vodu a ostatní prostory koupaliště, plivat do vody, odhazovat papíry a odpadky
 • kouřit v převlékárnách
 • vcházet do míst určených pro osoby druhého pohlaví
 • brát do areálu koupaliště skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 • koupat se v prádle, krátkých kalhotách
 • koupat a opalovat se bez plavek
 • vodit psy a jiná zvířata
 • plavat na lehátkách nebo člunech
 • používat brýle (mimo plaveckých) a potápěčskou výstroj
 • jezdit na kole v areálu koupaliště
 • jíst a kouřit v prostoru okolo bazénu
 • BOUŘKA – okamžitě opustit bazény. Koupání může pokračovat až na pokyn plavčíka.

NÁVŠTĚVNÍKŮM DOPORUČUJEME

 • Respektovat pokyny zaměstnanců koupaliště – jde o vaši bezpečnost a spokojenost
 • Pohybovat se opatrně neboť v mokrých prostorách je nebezpečí uklouznutí
 • Uschovat si vstupenku pro případnou kontrolu
 • Dodržovat čistotu, chovat se k sobě vzájemně ohleduplně a přívětivě, čímž sobě a ostatním zpříjemníte pobyt na koupališti.

Zakoupením vstupenky zákazník souhlasí s ustanovením návštěvního řádu. Informujeme návštěvníky, že v areálu letního koupaliště mohou být pořizovány fotografie pro reklamní účely společnosti SPORTaS, s.r.o.

Vážení návštěvníci, přejeme Vám příjemný pobyt a těšíme se na shledanou!

Sdílet stránku můžete pomocí těchto internetových služeb:
 • googleplus
 • linkedin
 • tumblr
 • rss
 • pinterest
 • mail

Vloženo uživatelem: admin

Komentáře: 0

Vložit komentář

Chcete se podělit o Váš názor?
Pak vložte komentář!

Facebook