Plavecký bazén
0

Provozní doba, ceník, návštěvní řád

Plavecký bazén s hloubkou 1-4 m, bazén o velikosti 25×12,5 m, skokanská věž

 


Platnost permanentních vstupenek, jejichž platnost skončila po 11.3.2020 bude, prodloužena do 31.12.2022.


 

Od úterý 3.5.2022 není aqua cvičení pro seniory 

 

Provoz plaveckého bazénu bude ukončen 27.5.2022 z důvodu plánované opravy.

BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA

pondělí    14.00 – 16.00 │ 18.00 – 21.00
úterý        13.00 – 15.00 │ 18.00 – 21.00
středa      13.00 – 15.00 │ 18.00 – 21.00
čtvrtek     13.00 – 15.00 │ 18.00 – 21.00*
pátek       12.00 – 20.00
sobota     12.00 – 20.00
neděle     10.00 – 20.00

* 18.00-19.00 hodin – 3 dráhy vyhrazeny pro trénink triatlonistů.
Časová tolerance: 20 minut – neplatí po ukončení provozní doby.
Provoz bazénu je ukončen 10 minut a provoz saun 15 minut před koncem provozní doby areálu.
Vstup dětí do 10ti let pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.
Pokladna 476 111 043
Plavčíkárna/výuka  778 411 224
Strojovna 777 360 347 
MASÁŽE Richard Mathaus – tel.: 605 865 542

SPECIÁLNÍ HODINY 

Plavání pro seniory
úterý         12.00 – 13.00

Ranní plavání
pondělí      6.00 – 7.30
středa        6.00 – 7.30
pátek         6.00 – 7.30 – vyhrazené dráhy

Kurz zdokonalovacího plavání
úterý       15.00 – 16.00
středa     15.00 – 16.00
čtvrtek    15.00 – 16.00


CENÍK SLUŽEB

BĚŽNÉ VSTUPNÉ  

DĚTI (do 5 let)                                              zdarma
DĚTI (do 15 let), ZTP                                    40 Kč/1 hod. (60 Kč/2 hod.)
DOSPĚLÍ (od 15 let)                                     60 Kč/1 hod. (80 Kč/2 hod.)
SENIOŘI                                                         40 Kč/1 hod. (60 Kč/2 hod.)
ZTP/P děti do 15 let                                     10 Kč/1 hod.
ZTP/P dospělí                                               30 Kč/1 hod.
ZTP/P doprovod                                           30 Kč/1 hod.

PERMANENTNÍ VSTUPNÉ  

Děti do 15 let, ZTP                                       350 Kč/10 hod.
Dospělí (od 15 let)                                       500 Kč/10 hod.
Dospělí (od 15 let)                                      950 Kč/20 hod.
Senioři                                                           400 Kč/10 hod.

Permanentní vstupné je platné 1 rok od data zakoupení.

Nevyčerpané vstupné nelze nahradit.

RODINNÉ VSTUPNÉ

DĚTI (do 5 let)                                                          zdarma
DĚTI (do 15 let, max. 4 děti)                                  30 Kč/1 hod. dítě      (40 Kč/2 hod. dítě)
DOSPĚLÍ (max. 2 osoby)                                         50 Kč/1 hod. osoba  (70 Kč/2 hod. osoba) (v doprovodu platících dětí)

Rodinné vstupné mohou využít pouze dospělí a děti, u kterých je patrné nebo doložitelné, že se jedná o rodiče či prarodiče dětí.

Zákazník požadující slevu na vstupném je povinen prokázat nárok na slevu (občanský průkaz, průkaz ZTP apod.)

KURZY ZDOKONALOVACÍHO PLAVÁNÍ               
800 Kč/10 hodin      děti 4-15 let

PRONÁJEM BAZÉNU                                              1.200 Kč/1 hod.

Vratná záloha na zámek 50 Kč.

Časová tolerance 20 minut neplatí po ukončení provozní doby.

Provoz bazénu je ukončen 10 minut a provoz saun je ukončen 15 minut před koncem provozní doby areálu.

Platnost permanentních vstupenek do plaveckého bazénu je 1 rok od data zakoupení a nelze ji prodloužit.

Přijímáme platební karty, dále také Benefit Card, FlexiPass Card, karty Multisport.


Kontakty:

Pokladna – 476 111 043
Plavčíkárna/výuka – 778 411 224
Strojovna – 777 360 347
Masáže Richard Mathaus – 605 865 542


 

Návštěvní řád pro provoz plaveckého bazénu v Litvínově

 1. Bazén v dopoledních hodinách slouží pro žáky a studenty škol v rámci výuky tělesné výchovy, v odpoledních a večerních hodinách, o sobotách a nedělích pro občany města a organizace dle Provozního rádu.
 2. Používání bazénu pro občany je dovoleno pouze v provozní době na platnou vstupenku. Vstupem do prostorů bazénu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu.
 3. Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevné pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do věku 1 roku. Dále je možno odepřít návštěvu osobám, jejichž přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu, čistotu a osobám nerespektujícím mravní a společenské zásady.
 4. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze za doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný.
 5. Od 20.00 hod. děti pouze v doprovodu rodičů.
 6. 6. Návštěvník je povinen před vstupem do bazénu použít WC a důkladně se omýt mýdlem bez plavek v prostorách sprch.
 7. Svévolné poškození vybavení bazénu hradí návštěvník.
 8. Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením Návštěvního řádu nebere správa bazénu odpovědnost.
 9. Doba pobytu začíná vydáním vstupenky v pokladně a končí vrácením zálohy na klíč. Za každou započatou hodinu zaplatí návštěvník celé hodinové vstupné.
 10. Za ztrátu klíče je návštěvník povinen zaplatit určenou náhradu.
 11. Přístup do šaten je uzavřen 30 min. před ukončením provozu areálu. Časová tolerance je 20 minut, neplatí po ukončení provozní doby. Návštěvníci opouštějí prostor plavecké haly nejpozději 10 minut před ukončením provozní doby areálu. Provoz sauny je ukončen 15 minut před koncem provozní doby areálu. Klíče musí být vráceny před ukončením provozu areálu plaveckého bazénu.
 12. Při plné kapacitě bazénu jsou zaměstnanci povinni z bezpečnostních důvodů areál uzavřít.
 13. Stížnosti a podněty návštěvníci mohou podat u mistra plavčího či mohou provést zápis do knihy u vstupu do areálu.
 14. Hry s míčem, používání potápěčských brýlí, ploutví a věže pouze se svolením mistra plavčího.
 15. První pomoc poskytuje mistr plavčí, v případě potřeby zavolá lékaře.
 16. Návštěvník je povinen uposlechnout pokyny zaměstnanců bazénu odpovědných za bezpečný provoz a dodržovat ustanovení Návštěvního řádu.
 17. Návštěvníkům a dětem od 1 roku z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v plavkách! V trenýrkách, bermudách, šortkách a jiných úborech je vstup do PB přísně zakázán!
 18. Prostory plaveckého bazénu jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Kamerový systém je zřízen k zajištění bezpečnosti návštěvníků plaveckého bazénu.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NA ODLOŽENÉ VĚCI

Provozovatel odpovídá za škodu na odložené věci ve smyslu §2945 Občanského zákoníku jen v případě, že byla odložena na místě k tomuto určenému, což je uzamčená skříňka. Za věci odložené se považují věci, které se dle charakteru provozu zpravidla odkládají. Místem určeným pro odkládání klenotů, peněz a dalších cenností určuje provozovatel skříňky u výdeje klíčů. Byla-li škoda způsobena nedbalostí návštěvníka, správa bazénu nenese v tomto případě žádnou odpovědnost. Nalezené předměty odevzdá nálezce plavčíkovi nebo šatnářce, jsou zapsány do knihy nálezů. Žáci docházející na plaveckou výuku jsou povinní mít vlastní zámky.

V BAZÉNU JE ZAKÁZÁNO

Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí uklouznutí), vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu nebo na ně úmyslné stříkat, skákat do bazénu z podélných stran, provozovat míčové hry, volat o pomoc bez vážné příčiny. Znečišťovat prostory bazénu, vstupovat do bazénu bez umytí, chození v botách do šaten, vcházet do šaten a sprch druhého pohlaví, ve sprchách se sprchovat v plavkách, kouřit ve všech prostorách bazénu, močit a plivat do vody a na podlahu, používat skleněné předměty, holení, stříhání, praní, provádění očisty chodidel broušením apod., vodění psů a jiných zvířat, zákaz žvýkaček.

NÁVŠTĚVNÍKŮM DOPORUČUJEME

Pohybovat se opatrně, neboť v mokrých prostorách je nebezpečí uklouznutí. Dodržovat čistotu, chovat se k sobě navzájem ohleduplně a přívětivě, čímž si zpříjemníte pobyt v PB.

 

 

 

 

 

Sdílet stránku můžete pomocí těchto internetových služeb:
 • googleplus
 • linkedin
 • tumblr
 • rss
 • pinterest
 • mail

Vloženo uživatelem: admin

Komentáře: 0

Vložit komentář

Chcete se podělit o Váš názor?
Pak vložte komentář!

Facebook