Plavecký bazén
0

Provozní doba, ceník, návštěvní řád

Plavecký bazén s hloubkou 1-4 m, bazén o velikosti 25×12,5 m, skokanská věž

 

Provoz plaveckého bazénu je přerušen. Probíhají práce na údržbě objektu i technologie. Opětovné otevření plaveckého bazénu předpokládáme na přelomu srpna a září 2024.

Děkujeme za projevenou přízeň a těšíme se opět na viděnou v nové plavecké sezóně.

 


BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA

pondělí    14.00 – 16.00 │ 18.00 – 21.00
úterý        13.00 – 15.00 │ 18.00 – 21.00
středa      13.00 – 15.00 │ 18.00 – 21.00
čtvrtek     13.00 – 15.00 │ 18.00 – 21.00*
pátek       12.00 – 20.00
sobota     12.00 – 20.00
neděle     10.00 – 20.00

* 18.00-19.00 hodin – 3 dráhy vyhrazeny pro trénink triatlonistů.
Časová tolerance: 20 minut – neplatí po ukončení provozní doby.
Provoz bazénu je ukončen 10 minut a provoz saun 15 minut před koncem provozní doby areálu.
Vstup dětí do 10ti let pouze v doprovodu osoby starší 18ti let.
Pokladna 476 111 043
Plavčíkárna/výuka  778 411 224
Strojovna 777 360 347 
MASÁŽE Richard Mathaus – tel.: 605 865 542

SPECIÁLNÍ HODINY 

Plavání pro seniory
úterý         12.00 – 13.00

Ranní plavání
pondělí      6.00 – 7.30
středa        6.00 – 7.30
pátek         6.00 – 7.30 – vyhrazené dráhy

Kurz zdokonalovacího plavání
úterý       15.00 – 16.00
středa     15.00 – 16.00
čtvrtek    15.00 – 16.00


CENÍK SLUŽEB

BĚŽNÉ VSTUPNÉ  

DĚTI (do 5 let)                                              zdarma
DĚTI (do 15 let), Senioři 65+                     60 Kč/1 hod. (80 Kč/2 hod.)
DOSPĚLÍ                                                       80 Kč/1 hod. (100 Kč/2 hod.)
ZTP, ZTP/P, doprovod                                50 Kč/1 hod.  (70 Kč/2 hod.)

 

PERMANENTNÍ VSTUPNÉ  

Děti do 15 let, ZTP, Senioři                        500 Kč/10 hod.
Dospělí                                                           700 Kč/10 hod.
Dospělí                                                          1300 Kč/20 hod.

Permanentní vstupné je platné 1 rok od data zakoupení.

Nevyčerpané vstupné nelze nahradit.

RODINNÉ VSTUPNÉ

DĚTI (do 5 let)                                                          zdarma
DĚTI (do 15 let, max. 4 děti)                                  50 Kč/1 hod. dítě      (70 Kč/2 hod. dítě)
DOSPĚLÍ (max. 2 osoby)                                         70 Kč/1 hod. osoba  (90 Kč/2 hod. osoba) (v doprovodu platících dětí)

Rodinné vstupné mohou využít pouze dospělí a děti, u kterých je patrné nebo doložitelné, že se jedná o rodiče či prarodiče dětí.

Zákazník požadující slevu na vstupném je povinen prokázat nárok na slevu (občanský průkaz, průkaz ZTP apod.)

KURZY ZDOKONALOVACÍHO PLAVÁNÍ               
1 100 Kč/10 hodin      děti 4-15 let

PRONÁJEM BAZÉNU                                              1.800 Kč/1 hod.

Vratná záloha na zámek 50 Kč.

Časová tolerance 20 minut neplatí po ukončení provozní doby.

Provoz bazénu je ukončen 10 minut a provoz saun je ukončen 15 minut před koncem provozní doby areálu.

Platnost permanentních vstupenek do plaveckého bazénu je 1 rok od data zakoupení a nelze ji prodloužit.

Přijímáme platební karty, dále také Benefit Card, FlexiPass Card, karty Multisport.


Kontakty:

Pokladna – 476 111 043
Plavčíkárna/výuka – 778 411 224
Strojovna – 777 360 347
Masáže Richard Mathaus – 605 865 542


 

Návštěvní řád pro provoz plaveckého bazénu v Litvínově

 1.  Bazén v dopoledních hodinách slouží pro žáky a studenty škol v rámci výuky tělesné výchovy, v odpoledních a večerních
  hodinách, o sobotách a nedělích pro občany města a organizace dle provozního řádu.
 2. Používání bazénu pro občany je dovoleno pouze v provozní době pro veřejnost a to s platnou vstupenkou. Vstupem do
  prostorů bazénu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu.
 3. Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby
  zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a děti do věku 1 roku. Dále je možno odepřít návštěvu osobám,
  jejichž přítomnost by mohla mít rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu, čistotu a osobám nerespektujícím mravní
  a společenské zásady.
 4. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze za doprovodu osoby starší 18 let. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě
  odpovědný.
 5. Od 20.00 hod. je povolen vstup dětí pouze v doprovodu rodičů.
 6. Před vstupem do šatny si návštěvník zuje boty – uloží do igelitové tašky. Prostory šaten jsou monitorovány kamerovým
  systémem. Pro převlečení zákazník využije převlékací kabinu či osušovnu. Návštěvník je povinen před vstupem do
  bazénu použít WC a důkladně se omýt mýdlem bez plavek v prostorách sprch.
 7. Svévolné poškození vybavení bazénu hradí návštěvník.
 8. Za poranění a úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením návštěvního řádu nebere
  provozovatel bazénu odpovědnost.
 9. Doba pobytu začíná vydáním vstupenky v pokladně a končí vrácením zálohy na klíč. Návštěvníkům je poskytována časová
  tolerance 20 minut. V případě překročení časové tolerance je návštěvníkovi za každou započatou hodinu účtováno
  hodinové vstupné.
 10. Za ztrátu klíče je návštěvník povinen zaplatit určenou náhradu.
 11. Přístup do šaten je uzavřen 30 min. před ukončením provozu areálu. Časová tolerance 20 minut neplatí po ukončení
  provozní doby. Návštěvníci opouštějí prostor plavecké haly nejpozději 10 minut před ukončením provozní doby
  areálu. Provoz sauny je ukončen 15 minut před koncem provozní doby areálu. Klíče musí být vráceny před ukončením
  provozu areálu plaveckého bazénu.
 12. Při plné kapacitě bazénu jsou zaměstnanci povinni z bezpečnostních důvodů areál uzavřít.
 13. Stížnosti a podněty návštěvníci mohou podat u mistra plavčího či mohou provést zápis do knihy u vstupu do areálu.
 14. Hry s míčem, používání potápěčských brýlí, ploutví a věže je možné pouze se svolením mistra plavčího.
 15. První pomoc poskytuje mistr plavčí, v případě potřeby zavolá lékaře.
 16. Návštěvník je povinen uposlechnout pokyny zaměstnanců bazénu odpovědných za bezpečný provoz a dodržovat
  ustanovení návštěvního řádu.
 17. Návštěvníkům a dětem od 1 roku z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v plavkách! V trenýrkách, bermudách,
  šortkách a jiných úborech je vstup do plaveckého bazénu přísně zakázán!
 18. Prostory plaveckého bazénu jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Kamerový systém je zřízen
  k zajištění bezpečnosti návštěvníků plaveckého bazénu.
  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU NA ODLOŽENÉ VĚCI
  Provozovatel odpovídá za škodu na odložené věci ve smyslu §2945 Občanského zákoníku jen v případě, že byla odložena na místě
  k tomuto určenému, což je uzamčená skříňka. Za věci odložené se považují věci, které se dle charakteru provozu zpravidla
  odkládají. Místem určeným pro odkládání klenotů, peněz a dalších cenností určuje provozovatel skříňky u výdeje klíčů. Byla-li
  škoda způsobena nedbalostí návštěvníka, správa bazénu nenese v tomto případě žádnou odpovědnost. Nalezené předměty
  odevzdá nálezce plavčíkovi nebo šatnářce, jsou zapsány do knihy nálezů. Žáci docházející na plaveckou výuku jsou povinni mít
  vlastní zámky.
  V BAZÉNU JE ZAKÁZÁNO
  Křičet, pískat, dělat zbytečný hluk, běhat (nebezpečí uklouznutí), vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu nebo na
  ně úmyslně stříkat, skákat do bazénu z podélných stran, provozovat míčové hry, volat o pomoc bez vážné příčiny. Znečišťovat
  prostory bazénu, vstupovat do bazénu bez umytí, chození v botách do šaten, vcházet do šaten a sprch druhého pohlaví, ve
  sprchách se sprchovat v plavkách, kouřit ve všech prostorách bazénu, močit a plivat do vody a na podlahu, používat skleněné
  předměty, holení, stříhání, praní, provádění očisty chodidel broušením apod., vodění psů a jiných zvířat. Zákaz žvýkaček!
  NÁVŠTĚVNÍKŮM DOPORUČUJEME
  Pohybovat se opatrně, neboť v mokrých prostorách je nebezpečí uklouznutí.
  Dodržovat čistotu, chovat se k sobě navzájem ohleduplně a přívětivě, čímž si zpříjemníte pobyt v plaveckém bazénu.

 

 

 

 

 

Sdílet stránku můžete pomocí těchto internetových služeb:
 • googleplus
 • linkedin
 • tumblr
 • rss
 • pinterest
 • mail

Vloženo uživatelem: admin

Komentáře: 0

Vložit komentář

Chcete se podělit o Váš názor?
Pak vložte komentář!

Facebook